Bi Sylvestre Franck Fortune Boli
สัญชาติ : Côte d'Ivoire
Bi Sylvestre Franck Fortune Boli
ข้อมูลการลงเล่น
ลีก / ถ้วยทีมตำแหน่ง
2022 : ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนแอฟริกาIvory CoastAttacker
2022 : ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2022 : NB Iเฟเรนซ์วารอสAttacker
2022 : ยูฟ่ายูโรปาลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2021 : ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2021 : ยูฟ่ายูโรปาลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2021 : NB Iเฟเรนซ์วารอสAttacker
2021 : Magyar Kupaเฟเรนซ์วารอสAttacker
2020 : ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2020 : NB Iเฟเรนซ์วารอสAttacker
2020 : Magyar Kupaเฟเรนซ์วารอสAttacker
2019 : ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2019 : ยูฟ่ายูโรปาลีกเฟเรนซ์วารอสAttacker
2019 : NB Iเฟเรนซ์วารอสAttacker
2019 : EliteserienStabaekAttacker
2019 : NM CupenStabaekAttacker
2018 : EliteserienStabaekAttacker
2017 : EliteserienStabaekAttacker
2016 : EliteserienAalesundAttacker