Gyasi Zardes
สัญชาติ : USA
Gyasi Zardes
ข้อมูลการลงเล่น
ลีก / ถ้วยทีมตำแหน่ง
2022 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2022 : เมเจอร์ลีกโคโลราโด ราปิดส์Attacker
2021 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2021 : เมเจอร์ลีกโคลัมบัส ครูว์Attacker
2020 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2020 : เมเจอร์ลีกโคลัมบัส ครูว์Attacker
2019 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2019 : เมเจอร์ลีกโคลัมบัส ครูว์Attacker
2018 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2018 : เมเจอร์ลีกโคลัมบัส ครูว์Attacker
2017 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาAttacker
2017 : เมเจอร์ลีกแอลเอ แกแลกซีAttacker
2016 : เมเจอร์ลีกแอลเอ แกแลกซีAttacker
2016 : Copa AmericaสหรัฐอเมริกาAttacker
2015 : เมเจอร์ลีกแอลเอ แกแลกซีAttacker
2014 : เมเจอร์ลีกแอลเอ แกแลกซีAttacker
2013 : เมเจอร์ลีกแอลเอ แกแลกซีAttacker