Nick Lima
สัญชาติ : USA
Nick Lima
ข้อมูลการลงเล่น
ลีก / ถ้วยทีมตำแหน่ง
2020 : เมเจอร์ลีกซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์Defender
2019 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาDefender
2019 : เมเจอร์ลีกซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์Defender
2018 : ฟุตบอลกระชับมิตรสหรัฐอเมริกาDefender
2018 : เมเจอร์ลีกซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์Defender
2017 : เมเจอร์ลีกซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์Defender